Obchodné podmienky

Obchodné podmienky – SK

deNatura s.r.o., so sídlom Roháčova 145/14, 130 00, Praha (Praha 3 Žižkov), Česká republika, IČO 088 77 483, DIČ CZ08877483, sme zapísaní v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C , vložka 381931.Naše kontaktné údaje sú:

E-mail: podpora@denatura.sk

Tel. č.:  +421 911 351 589.

 

Komunikovať s nami môžete aj prostredníctvom služby Messenger @deNatura.cz

 

Prevádzkujeme e-shop na adrese www.denatura.sk

 I. Úvodom

 1. Tieto podmienky upravujú naše vzájomné vzťahy, pokiaľ nakupujete na našom e-shope. Sú súčasťou kúpnej zmluvy. Pokiaľ sa ale v rámci našej komunikácii dohodneme na niečom inom, než je v týchto podmienkach, má táto naša dohoda prednosť. 
 2. Tieto obchodné podmienky platia pre spotrebiteľov. Pokiaľ nenakupujete ako spotrebiteľ, platí pre naše vzťahy všeobecná právna úprava, ktorú nájdete hlavne v Občianskom zákonníku. 
 3. Pokiaľ vás zaujímajú informácie o práci s osobnými údajmi, nájdete ich na našom webe, v päte strany.

  II. Obmedzenia pre platbu a doručovanie
  1. Na našom e-shope môžete platiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • kartou
 • bankovým prevodom
 • na dobierku

  2. Tovar doručujeme na území Slovenskej republiky, pokiaľ sa nedohovoríme individuálne inak.

  III. Používateľský účet
 1. Na našom webe si môžete založiť vlastný používateľský účet, z ktorého si môžete tovar objednať. Účet ale nie je nutný, nakúpiť u nás môžete aj bez neho.  
 2. K účtu opatrujte svoje prístupové údaje. Informácie a dáta, ktoré do účtu vypĺňate, udržujte aktuálne.
 3. Používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, občas potrebujeme vykonať údržbu alebo opravu systému. Za prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme.
 4. Používateľský účet vám môžeme zrušiť, a to hlavne pokiaľ ho dlhodobo nepoužívate alebo pokiaľ prostredníctvom neho porušujete zmluvné alebo iné právne povinnosti.

  IV. Recenzie
 1. Na našom webe alebo sociálnych sieťach môžete nájsť recenzie od našich zákazníkov. 
 2. Recenzie môžu písať zákazníci, ktorí u nás daný produkt skutočne nakúpili. 
 3. To overujeme prostredníctvom spoločnosti Heureka (s každou objednávkou je spojený jedinečný odkaz na recenziu, viac informácií nájdete tu).   
 4. Recenzie nám môžu dávať zákazníci, ktorí nakúpili prostredníctvom používateľského účtu. Nastavenie v ňom neumožní udeliť recenziu na produkt, ktorý by u používateľa v histórii nákupov nebol evidovaný.
 5. Recenzie ďalej overujeme osobne alebo pomocou online komunikačných nástrojov, najmä e-mailom. 
 6. Recenzie, ktoré o nás nájdete na platformách tretích strán neoverujeme.

  V. Náš tovar
 1. Na e-shope nájdete informácie o vybranom produkte, vrátane dostupnosti, termínu doručenia a ceny. Aj napriek tomu s vami môžeme uzavrieť kúpnu zmluvu za iných podmienok, ktoré dohodneme zvlášť. 
 2. Pokiaľ je produkt na našom e-shope uvedený ako rozbalený, otvorený, s vadou alebo s iným obdobným dôvodom na jeho zlacnenie, majte na pamäti, že z takého dôvodu ho nemôžete reklamovať. Inak sa ale reklamácia aj pri týchto produktoch riadi všeobecnými pravidlami, ktoré nájdete ďalej v týchto obchodných podmienkach.
 3. Všetky ceny uvádzame vrátane všetkých daní a poplatkov, okrem nákladov na doručenie. Tie nájdete uvedené ďalej v rámci nákupného procesu.
 4. Pokiaľ niekde uvádzame cenu, ktorá je úplne zjavne chybná, táto cena nás nezaväzuje a zmluva medzi nami nevznikla. Nie sme povinní vám dodať tovar za cenu, ktorá je úplne zjavne chybná. 

  VI. Objednávka 
 1. Požadovaný tovar vložte do košíka. Prevedieme vás objednávkovým procesom krok za krokom. 
 2. V nákupnom formulári nájdete informácie o tovare, množstve a cene, zvolíte spôsob dopravy a tým sa vám ukáže aj konečná suma, ktorá obsahuje cenu za tovar a náklady na jeho dodanie. Na základe týchto informácií vytvoríte objednávku (ďalej „Objednávka“).
 3. Pred odoslaním Objednávky si môžete údaje skontrolovať a zmeniť. 
 4. Objednávku odošlite kliknutím na tlačidlo „Objednávam  s povinnosťou zaplatiť“.
 5. To, že sme vašu Objednávku prijali vám potvrdíme e-mailom. 
 6. Pokiaľ nám bude vaša Objednávka pripadať neobvyklá (napr. kvôli množstvu, neobvyklým parametrom a pod.), môžeme vás kontaktovať so žiadosťou o dodatočné potvrdenie. V takom prípade kúpnu zmluvu uzavrieme až v okamihu vzájomného potvrdenia tejto objednávky. 
 7. Náklady na diaľkovú komunikáciu v súvislosti s Objednávkou si hradíte sami. Tieto náklady sa ale nijako nelíšia od bežných sadzieb.

  VII. Doručenie
 1. Tovar vám dodáme spôsobom, ktorý si v košíku vyberiete, v stanovenom termíne, na vami uvedenú adresu.
 2. Myslite na to, že rovnako ako my máme povinnosť vám tovar riadne doručiť, vy máte povinnosť ho prevziať. Pokiaľ túto povinnosť porušíte, máme právo od vás chcieť náhradu škody. Teda napríklad uhradiť zvýšené náklady spojené s márnym doručením (a to napríklad aj opakovaným) alebo primerané náklady na skladovanie veci. Tiež máme možnosť od zmluvy odstúpiť.
 3. Tovar ihneď po prevzatí skontrolujte a akékoľvek vady nám, ideálne bez zbytočného odkladu, dajte vedieť. Vyriešime ich v rámci reklamačného procesu (viac informácií v  nasledujúcom texte). Rýchla reakcia a dokumentácia z vašej strany nám pomáha vec efektívne riešiť aj s našimi obchodnými partnermi. Ďakujeme.

  VIII. Platba
 1. Informáciu o cene tovaru vrátane DPH uvádzame vždy pri ponuke daného produktu. 
 2. Kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru môžete hradiť: 
 • platbou kartou online
 • bankovým prevodom
 • na dobierku

  3. Pokiaľ budete platiť na dobierku, celková cena je splatná pri prevzatí tovaru. 
  4. Pokiaľ platíte bezhotovostne, celková cena je splatná pri uzatvorení zmluvy. Tovar zasielame a lehoty na dodanie nám začínajú plynúť po pripísaní celkovej ceny na náš účet. 
  5. Pre každú platbu vám vystavíme daňový doklad. Ten vám pošleme v elektronickej podobe na uvedenú e-mailovú adresu. 
  6. Prípadné zľavy u nás nemožno kombinovať. 

  IX. Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy)
 1. Pokiaľ u nás nakupujete ako spotrebiteľ, môžete tzv. odstúpiť od kúpnej zmluvy. To v skratke znamená, že sa kúpna zmluva „zruší“ – vy nám oznámite, že od zmluvy odstupujete, vrátite zakúpený tovar a my vám zase peniaze. Pre toto odstupovanie platia nasledujúce pravidlá. 
 2. Odstúpiť od zmluvy nemožno pri niektorom type tovaru – je to dané jeho povahou. Je to tovar, ktorý:
 • podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • sme vám vyrobili podľa vašich požiadaviek alebo prispôsobili vašim osobným potrebám
 • sme dodali  uzavretý v ochrannom obale a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je vhodnévrátiť potom, čo bol ochranný obal po dodaní porušený, alebo
 • ktorý je periodickou tlačou s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom, alebo ktorý je knihou nedodávanou v ochrannom obale.

  3. V ostatných prípadoch môžete od zmluvy odstúpiť do 14 dní od kedy ste tovar vy alebo vami poverená osoba s výnimkou dopravcu prevzali. Pokiaľ sme tovar dodávali po častiach, táto lehota plynie od dodania poslednej časti, prípadne posledného kusu z jednej Objednávky. Pokiaľ sme sa dohodli na pravidelnom dodávaní tovaru po určitý čas, plynie 14-dňová lehota od prvej dodávky.
   
  4. S tovarom sa v rámci uvedenej 14 dňovej lehoty môžete oboznámiť (s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou). Nakladajte s ním ale primerane a šetrne – teda naozaj len tak, ako je na oboznámenie sa s tovarom nevyhnutné. Tak napríklad ak je k tovaru pribalená jeho vzorka, otestujte na tejto vzorke, či vám produkt vyhovuje. 
  5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (alebo jej časti) nám musí byť odoslané najneskôr posledný deň uvedenej 14 dňovej  lehoty na odstúpenie. Odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, možno aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.. 
  6. Na odstúpenie môžete využiť formulár, ktorý nájdete v závere týchto podmienok, jeho využitie ale nie je podmienkou. 
  7. Uveďte nám ideálne číslo objednávky, deň nákupu, vaše bankové spojenie a ako vám máme peniaze poslať späť. Dôvod odstúpenia od zmluvy uvádzať nemusíte. 
  8. Bezodkladne po odovzdaní alebo aspoň preukázaní odovzdania tovaru na prepravu späť k nám vám vrátime sumu, ktorá zodpovedá cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie. Zo zákona máme právo vám vrátiť sumu, ktorá zodpovedá najlacnejšiemu spôsobu dodania, ktorý ste mohli na našom e-shope na doručenie daného tovaru zvoliť.
  9. Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, ako sme od vás dostali platbu, pokiaľ si nevyberiete iný spôsob. 
  10. Bezodkladne, najneskôr do 14 dní od vášho odstúpenia, vám vrátime všetky platby, ktoré sme od Vás prijali na základe zmluvy, od ktorej ste odstúpili, alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, okrem dodatočných nákladov, predstavujúcich rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré ste si zvolili, a nákladmi na najlacnejší bežný nami ponúkaný spôsob doručenia. Vrátenie peňazí ale môžeme pozdržať do okamihu, kým nám tovar nebude doručený alebo kým nám nepreukážete, že ste ho odovzdali na prepravu späť k nám – podľa toho, čo nastane skôr. 
  11. Tovar nám zašlite alebo inak dopravte na našu adresu najneskôr do 14 dní od odstúpenia. 
  12. Tovar vráťte kompletný, nesmie byť upravený, opotrebovaný ani poškodený. Máme právo posúdiť, či je vrátený tovar nepoškodený, neporušený a či ste svojim neadekvátnym nakladaním neznížili jeho hodnotu. Pokiaľ tovar nesprávnym zaobchádzaním alebo neprimeraným skúšaním poškodíte alebo opotrebujete, môžeme od vás chcieť náhradu za zníženie hodnoty tovaru a započítať ju k vrátenej sume.
  13. Náklady na vrátenie tovaru späť k nám nesiete vy, a to aj také náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
  14. Ak sme vám s tovarom poskytli aj darček, tak sme Vám darček poskytli s rozväzovacou podmienkou, že ak odstúpite od kúpnej zmluvy v súvislosti s ktorou Vám bol darček poskytnutý, zaniknú aj právne účinky darovacej zmluvy. Vy ste tak v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy povinní nám vrátiť s tovarom aj poskytnutý darček, pokiaľ sa nedohovoríme inak. Opäť máme právo prípadnú škodu započítať proti vášmu nároku na vrátenie zaplatených platieb.

  X. Ako reklamovať vady
 1. Zodpovedáme za to, že tovar nemá pri prevzatí vady. To znamená, že v čase, keď ho preberáte, najmä:
 • zodpovedá vašej objednávke (je to požadovaný produkt v dohodnutom množstve, akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite, prípadne má ďalšie dojednané vlastnosti alebo vlastnosti, ktoré môžete rozumne očakávať aj vzhľadom na naše reklamy a iné materiály nás alebo našich obchodných partnerov,)
 • sa hodí na dohodnutý alebo požadovaný účel,
 • sa hodí na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • má dohodnuté príslušenstvo, balenie, prípadne pokyny na použitie, ak sú potrebné,
 • zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením vzorke či predlohe,
 • spĺňa požiadavky právnych predpisov a záväzných technických noriem.


  1. Pokiaľ sme vás pred kúpou výslovne upozornili, že sa niektorá vlastnosť veci líši a vy ste s touto vlastnosťou súhlasili, nemožno tovar pre túto vlastnosť reklamovať. Vec takisto nemožno reklamovať pre vady, pre ktoré bola zlacnená a my sme vás na tento dôvod zlacnenia vopred upozornili. Pri použitých veciach nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
  2. Ak ste si od nás nekúpili vec, ktorá sa rýchlo kazí, alebo použitú vec, zodpovedáme za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v 24 mesačnej záručnej dobe. Ak je však na predávanej veci, jej obale alebo v návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty. U vecí, ktoré ste si u nás kúpili ako použité, je však záručná doba 12 mesiacov, ak sa spolu nedohodneme na dlhšej záručnej dobe.
  3. Záručné doby začínajú plynúť od vášho prevzatia veci. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než my, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ ste si objednali uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytli na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď ste po skončení opravy mali vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Na vašu žiadosť sme povinní Vám poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to však povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
  4. Vady musíte uplatniť bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v príslušnej záručnej dobe. Prípadné omeškanie uplatnenia vady pri ďalšom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie poruchy, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. 
  5. Vnútroštátne právo niektorých iných krajín môže stanoviť prísnejšiu úpravu reklamácií, ktorá sa riadi podľa príslušného bydliska spotrebiteľa.

 

Ako reklamáciu uplatniť

 1. Tovar môžete reklamovať niektorým z nasledujúcich spôsobom. Zavolajte nám na číslo +420 608 547 655, zastavte sa u nás osobne alebo nám napíšte na adresu: Roháčova 145/14, Praha 130 00, alebo nám pošlite e-mail na adresu info@denatura.cz 
 2. Oznámte nám:
 • svoje kontaktné údaje, na ktoré vám odpovieme hneď ako bude reklamácia vybavená
 • ako sa vada prejavuje a kedy ste na ňu prišli
 • ako si prajete reklamáciu vybaviť
 • akýkoľvek doklad či preukázanie nákupu

  3. Chybný tovar nám pošlite alebo prineste spolu s reklamačným formulárom. Niekedy nám môže stačiť aj len zaslanie fotografie – dali by sme vám vedieť.  Ideálne nás teda vopred kontaktujte, dohodneme sa.
  4. Tovar pri preprave vhodne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Prosíme o pochopenie, že pre väčšinu reklamácií (a ich posúdenie) je potrebné zaslať tovar kompletný – opäť nás v takom prípade ideálne kontaktujte dopredu, dohodneme sa, či je to aj váš prípad.
  5. Pri reklamácii vám pošleme elektronické písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie, potom aj o jej vybavení.
  6. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v rovnakom mieste ako sme my alebo v mieste pre Vás bližšom, môžete uplatniť právo na opravu u takto určeného podnikateľa na vykonanie záručnej opravy.

 

Čo môžete požadovať

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu sme povinní bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady však môžeme vždy vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti. 
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva máte, ak ide síce o odstrániteľné vady, no pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôžete vec riadne užívať.
 3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú zodpovedáme, máte namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 4.  Ak uplatníte reklamáciu, poučíme vás o vašich právach.

Ako vybavíme reklamáciu

 1. Na základe vášho rozhodnutia, ktoré z práv uplatňujete, sme povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2.  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie nami dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie nami; najneskôr však od momentu, kedy by sme znemožnili alebo zabránili prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 3. Ak reklamáciu výrobku uplatníte počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. V takom prípade bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebudeme od vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením a poskytneme vám kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 4. Ak reklamáciu výrobku uplatníte po 12 mesiacoch od kúpy a my ju zamietne, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Do 14 dní odo dňa oprávneného znova uplatnenia reklamácie Vám uhradíme všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu po odborným posúdením preukázanej našej zodpovednosti za vadu nemôžeme zamietnuť.
 5. O vybavení reklamácie Vám v lehote na vybavenie reklamácie vydáme písomný doklad.
 6. Pokiaľ si vec späť neprevezmete, môžeme od vás chcieť primerané náklady, ktoré sa spájajú s uskladnením veci.
 7. Náklady, ktoré účelne vynaložíte na oprávnenú reklamáciu vám preplatíme.

  XI. Na záver
 1. Podľa predpisov o ochrane spotrebiteľa máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu plynúceho z kúpnej zmluvy. V takom prípade sa môžete obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu, (Ústřední inspektorát – ČOI oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz) Mimosúdne riešenie sa začína výlučne na váš návrh, a to v prípade, že sa spor nepodarilo s nami vyriešiť priamo. Návrh môžete podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili svoje právo, ktoré je predmetom sporu. Začať mimosúdne riešenie sporu online môžete prostredníctvom formulára na adrese https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ alebo prostredníctvom platformy ODR, dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Prípadne sa môžete obrátiť aj na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie spotrebiteľského sporu s nami. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15  Bratislava 212 , internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 2. Podnikáme na základe živnostenského oprávnenia. Dozor nad nami vykonáva živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa v rozhodnom znení.
 3. Zmluva je u nás uložená, neposkytujeme k nej však prístup. 
 4. Zmluvu uzatvárame v slovenskom jazyku.
 5. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I). 
 6. Všetky práva k našim webovým stránkam, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, logá, produktov a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí nám. Zakazujeme ich kopírovať, upravovať alebo inak používať nad rámec kúpnej zmluvy bez nášho súhlasu. V Prahe, dňa 8. 2. 2024.